logo van aannnemer en bouwbedrijf Alma Bouw uit Elspeet, Ermelo

Alma Bouw steekt haar energie in energieneutraal bouwen

Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. Zowel in het Europese beleid als in het Nationaal Plan is het streven om voor 2020 te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen. Dat betekent dat vanaf 2015 een aanscherping geldt van de eisen waaraan nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen moeten voldoen. Gelukkig heeft Alma Bouw hier al behoorlijk wat ervaring mee. Alma Bouw heeft in de loop van de jaren veelvuldig diverse energiebesparende technieken toegepast en heeft in Putten zelfs een complete energieneutrale woning opgeleverd.

Wat is een energieneutraal gebouw?

Bij een volledig energieneutraal gebouw is er sprake als er van buitenaf geen energietoevoer nodig is afkomstig van fossiele of andere brandstoffen. Nog mooier is het als hieronder ook het energieverbruik van de bewoners of gebruikers wordt meegeteld. Het Europese streven is dat er vanaf 2020 alleen nog ‘near zero energy buildings’ mogen worden gebouwd. “Bijna-energieneutraal” noemen we dit.

Wat betekent energieneutraal bouwen voor het ontwerp van een huis of bedrijfspand?

 1. Zorg dat het gebouw zo weinig mogelijk energie nodig heeft
  • Ligt het pand gunstig ten opzichte van de zon?
  • Is er goede (schil)isolatie naar buiten toe (muren, ramen, dak, vloer, …)?
  • Is de verlichting en apparatuur energiezuinig?
 2. Zorg voor maximale gebruik van restwarmte
  • Is het mogelijk om de restwarmte uit bijvoorbeeld airco’s en warm douchewater op te vangen en te hergebruiken?
 3. Zorg voor duurzame energiebronnen voor de resterende energievraag
  • Kan er energie worden gehaald uit de zon (zonnepanelen), de wind of de grond (warmtewisselaar, geothermie, warmte/koude-oplsag)?
  • Is io-energie (pellets, houtsnippers, biomassa) een optie?

Soms is het (nog) niet mogelijk om geen enkele vorm van fossiele energie te gebruiken. In dat geval kan door efficiënte systemen het verbruik worden beperkt. Bijvoorbeeld met een hoogrendementsketel, waterpomp of lage-temperatuurverwarming.

Verbouwen met het oog op lager energieverbruik?

Niet alleen bij een nieuwbouwproject maar ook bij een verbouwing kunnen grote stappen worden gezet naar een energie zuiniger gebouw. Dit is een investering in de toekomst die de waarde van het pand verhoogt. Uiteraard moet er een goede afweging worden gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden, de bestaande infrastructuur en bouwtechnische constructie. Alma Bouw kan u hierbij adviseren en samen met u bepalen hoe ver u nu al wilt gaan. Welke investeringen leveren het hoogste rendement op in uw situatie?